บริษัทฯ ได้จัดให้พนักงานเข้าร่วมการสัมมนาภายใน ในเรื่องสายสัมพันธ์สร้างสรรค์ทีมงาน Team building & Walk Rally ปี 2561 ณ บ้านไม้ธารา รีสอร์ทแอนด์วอเตอร์สปอร์ต ต.คลองโคน จ.สมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2561
โดยทีมงาน Super SAMARTs Trainers เข้ามาทำการฝึกอบรม สัมมนาฯนี้ ให้กับพนักงานของบริษัท ไทยฟิลาเท็กซ์ จำกัด (มหาชน) ที่เข้าร่วม
การสัมมนาครั้งนี้มีเป้าหมายในเชิงการสร้างสรรค์เพื่อให้งานประสบผลสำเร็จ โดยที่ในปัจจุบันก็มีเทคโนโลยีต่างๆถูกบรรจุเข้ามาในเครื่องจักรหรือเครื่องมือและช่วยให้การทำงานนั้นง่าย สะดวก สบายขึ้น สิ่งที่สำคัญคือ ความคิดสร้างสรรค์ที่จะนำเทคโนโลยีมาการประยุกต์ใช้งานเพื่อให้งานในองค์กรบรรลุผลสำเร็จสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกัน

 • กิจกรรม Team building เริ่มจากการสร้างความคุ้นเคยกันของทีมงานด้วยกิจกรรมที่ต้องทำร่วมกัน โดยแฝงด้วยแนวคิดต่างๆไว้ในกิจกรรมนั้นๆ เช่น
  1. การแก้ปมของเชือกที่ผูกอยู่ระหว่างหัวหน้าและสมาชิก
  2. การนำลูกบอลให้ผ่านมือของสมาชิกทุกคนในกลุ่มให้เร็วที่สุด
  3. การตั้งแผ่นกระดาษให้ตั้งอยู่ได้สูงที่สุดด้วยการจำกัดทั้งอุปกรณ์และเวลา เป็นต้น
 • และทำกิจกรรมต่อเนื่องกับกิจกรรม Walk Rally ที่ต้องใช้ทั้งกำลังร่วมกับความคิดและความไว้เนื้อเชื่อใจกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในแต่ละด่าน และต้องแข่งขันกับทีมอื่นๆไปด้วย เช่น
  1. สมาชิกช่วยกระโดดและทำลายลูกโป่งโดยใช้เข็มบนอุปกรณ์ที่เรียกว่าม้า มีสมาชิกนั่งสองข้างแล้วกระโดดขึ้นพร้อมกันเพื่อให้เข็มบนหัวม้า ทำลายลูกโป่งให้แตกมากที่สุด
  2. สมาชิกช่วยยึดปลายเชือกที่ผูกแผ่นไม้และลำเลียงลูกบอลที่อยู่บนแผ่นไม้นั้นลงกล่องให้ได้มากที่สุด
  3. สมาชิกช่วยพยุงสนับสนุนให้ทีมงาน 1 คนเอื้อมเก็บลูกบอลที่อยู่สุดเอื้อมมือให้ได้ เป็นต้น

สุดท้ายเป็นการสรุปผลจากกิจกรรม กิจกรรมนี้จะช่วยให้พนักงานสามารถปรับปรุงการทำงานเป็นทีมด้วยแนวคิดจากกิจกรรมต่างๆเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน

ใส่ความเห็น