ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เจ้าหน้าที่บัญชี

เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดงาน:
1. จัดทำข้อมูลบัญชีรายรับ/รายจ่ายต่างๆ
2. ติดต่อประสานงานทั่วไปทั้งภายใน และภายนอกองค์กร

คุณสมบัติผู้สมัคร:
1. เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปวส./ปริญญาตรี สาขาการเงินการบัญชี
3. ผ่านงานด้านเอกสารรายรับลูกหนี้ทั้งในและต่างประเทศ
4. มีความละเอียดรอบคอบ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร
6. สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้ดี
7. มีความรู้ด้านการจัดเก็บเอกสาร และบัญชีพอใช้

สถานที่ปฏิบัติงาน: คลิกเพื่อดูแผนที่
อาคารมหาทุน พลาซ่า ชั้น14 ใกล้สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส เพลินจิต

หลักฐานในการสมัครงาน:
1. รูปถ่าย 2 รูป
2. ตัวจริงและสำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
3. ตัวจริงและสำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
4. ตัวจริงและสำเนาวุฒิการศึกษา 1 ชุด
5. ตัวจริงและสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(ถ้ามี) 1 ชุด
6. ตัวจริงและสำเนาใบผ่านงาน/การฝึกงาน(ถ้ามี) 1 ชุด

ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล
คุณศิริญญา
โทร. 02-627-3949 ต่อ 464

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์

เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดงาน:
1. ดูแล ควบคุมคุณภาพของเส้นด้ายยางยืดในระหว่างกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานตรงตามที่กำหนด
2. ประสานงานกับฝ่ายผลิต เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาของคุณภาพเส้นด้ายยางยืดให้ได้มาตรฐาน
3. งานพัฒนา และ ปรับปรุงการผลิตที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เส้นด้ายยางยืด

คุณสมบัติผู้สมัคร::
1. เพศชาย/หญิง อายุ 25 ถึง 35 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาตร์บัณฑิตสาขาวิชาวัสดุศาสตร์ อุตสาหกรรมการยาง หรือเทคโนโลยีการยาง/โพลิเมอร์
3. มีความละเอียดรอบคอบ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร
5. สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้ดี

สถานที่ปฏิบัติงาน: คลิกเพื่อดูแผนที่
ที่ตั้งโรงงาน 53 หมู่ 10 ต.บางโทรัด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ตั้งอยู่บนถนนพระราม2 ฝั่งขาออก ประมาณ กม.ที่ 43.5, ถัดจากวัด เกตุมวดี ประมาณ 1.2 กิโลเมตร ก่อนถึงทาง เข้านิคมอุตสากรรม มหาชัย แฟคตอรี่ ทาวน์ 200 เมตร

หลักฐานในการสมัครงาน:
1. รูปถ่าย 2 รูป
2. ตัวจริงและสำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
3. ตัวจริงและสำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
4. ตัวจริงและสำเนาวุฒิการศึกษา 1 ชุด
5. ตัวจริงและสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(ถ้ามี) 1 ชุด
6. ตัวจริงและสำเนาใบผ่านงาน/การฝึกงาน(ถ้ามี) 1 ชุด
7. ตัวจริงและสำเนาการพ้นภาระทางทหาร (ส.ด.8 ส.ด. 43) 1 ชุด

ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล:
คุณไพบูลย์
โทร. 034-855-070 ต่อ 128

สวัสดิการ

  1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  2. เบิกค่ารักษาพยาบาลนอกเหนือจากประกันสังคม
  3. ประกันชีวิต/ประกันอุบัติเหตุ
  4. เงินช่วยเหลือประจำปี
  5. ค่าโทรศัพท์(บางตำแหน่ง)
  6. ชุดยูนิฟอร์ม
  7. ตรวจสุขภาพประจำปี

รายละเอียดตำแหน่งงาน

พื้นที่สำหรับโหลดข้อความ
โปรดใส่ข้อมูลที่ Accordion ด้านซ้าย

Loading content area.
Please input content in accordion.