การถวายเทียนพรรษา ณ วัดบางพลี ปี 2561

พนักงานของบริษัทฯ ร่วมจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ปี2561 ณ วัดบางพลี เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2561 บริษัทฯ จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษานี้ขึ้น ...

Continue reading

ร่วมการแข่งขันกีฬาศรีนครินทร์สัมพันธ์ ปี 2561

บริษัทฯ ร่วมกิจกรรมกีฬาศรีนครินทร์สัมพันธ์ ปี2561 ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนคริทร์ สมุทรสาคร ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเท...

Continue reading

12