ถวายเทียนพรรษาประจำปี2566

พนักงานบริษัทร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดบางพลี จ.สมุทรสาคร เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรม และยังเป็นการเสริมศิริม...

Continue reading