เกี่ยวกับโรงงาน

บริษัท ไทยฟิลาเท็กซ์ จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ โรงงานการผลิต
ก่อตั้งเมื่อ เมษายน 2527
จำนวนบุคลากร 300 (เมื่อ ม.ค. 2561)

โรงงานตั้งอยู่ที่ 53 หมู่ 10 ถนนพระราม2 กม. 43.5 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร มีพนักงานประมาณ 300 คน มีกำลังการผลิตประมาณ 10,000 ตันต่อปี โดยใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยจากประเทศอิตาลี และเครื่อมือที่ทันสมัยสำหรับตรวจสอบคุณภาพยางโดยเฉพาะ ซึ่งสามารถผลิตสินค้าได้อย่างมีคุณภาพและตรงตามความต้องการของลูกค้า

รวมทั้งมีบุคคลากรที่เชี่ยวชาญในการตรวจสอบและควมคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ของกระบวนการผลิต ตั้งแต่การผสมสารเคมีจนถึงการบรรจุลงกล่อง และยังมีแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพดีขึ้นอยู่เสมอ

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นผลจากกระบวนการผลิต จึงได้ก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสียเพื่อรองรับปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้น และมีมาตรการที่ช่วยประหยัดพลังงานทรัพยากรธรรมชาติและวัตถุดิบ เพื่อลดปริมาณของเสียให้เหลือน้อยที่สุดควบคุมกันไปด้วย

อนึ่ง บริษัทฯ ยังตระหนักถึงความสมัครสมานสามัคคีของพนักงาน จึงได้จัดกิจกรรมกีฬาประจำปีขึ้น เพื่อสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของนักงาน ทั้งยังมอบรางวัลให้แก่พนักงานที่ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อสนับสนุนและสร้างกำลังใจให้กับพนักงานด้วย

ตัวแทนฝ่ายบริหาร

คุณสุบิน เจนจัด

ผู้จัดการโรงงาน

ที่ตั้ง

มาตรฐานรับรอง

บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9002: 1994 และ ISO 9001 : 2000 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2542 และวันที่ 5 กรกฎาคม 2545 ตามลำดับ จาก บริษัท TUV NORD (Thailand) จำกัด (เดิม บริษัท RWTUV (Thailand) จำกัด) ทั้งยังผ่านการรับรองความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์ซึ่งไม่มีสารเคมีที่ก่าให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง Oeko-Tek Class 1 ในปี 2007 และเราได้รักษาระบบมาตรฐานคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันเราได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO9000:2015 และ Oeko-Tek Class 1 ซึ่งเป็นรุ่นล่าสุดของมาตรฐานทั้งสอง

TUV NORD

OEKO-TEX®