เกี่ยวกับไทยฟิลาเท็กซ์

2527

บริษัท ไทยฟิลาเท็กซ์ จำกัด (มหาชน)

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2527 เพื่อดำเนินการผลิตเส้นด้ายยางยืด (Latex thread) ด้วยวิธีการ Extrusion และจัดจำหน่ายโดยใช้ชื่อทางการค้าว่า “FILATEX” บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตรายแรกและเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยจากประเทศอิตาลี
ปัจจุบันผลิตเส้นด้ายยางยืดชนิดหน้าตัดกลมเคลือบด้วยแป้ง โดยมีกำลังการผลิตรวมประมาณ 10,000 ตันต่อปี ซึ่งสามารถผลิตสินค้าได้คละขนาดหลากสีตามความต้องการของลูกค้า

2542

วันที่ 21 มิถุนายน 2542

บริษัทได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9002: 1994
ISO1-2

2545

วันที่ 5 กรกฎาคม 2545

บริษัทได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2000
จากบริษัท TUV NORD (Thailand) จำกัด (เดิมชื่อ RWTUV(Thailand) จำกัด)
ISO2-2

2550

เมื่อปี 2550

บริษัทได้ผ่านการรับรองความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์
ซึ่งไม่มีสารเคมีที่ก่าให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง Oeko-Tek Class 1
Oeko-Tex

ปัจจุบัน

นโยบายและเป้าหมายด้านคุณภาพ

นโยบายและเป้าหมายด้านคุณภาพของฝ่ายบริหารยังได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความพึงพอใจและการตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยดำเนินการตามนโยบายคุณภาพจึงทำให้พนักงานทุกระดับปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ สามารถตรวจสอบประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานได้ด้วยระบบตรวจติดตามคุณภาพ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดและมีการทบทวนปรับปรุงเป้าหมายของบริษัทฯ ให้ทันสมัยและมีประสิทธิผลอยู่เสมอ ปัจจุบันเราได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO9001:2015 และ Oeko-Tek Class 1 ซึ่งเป็นรุ่นล่าสุดของมาตรฐานทั้งสอง

คณะกรรมการบริหาร และตัวแทนฝ่ายบริหาร

DSC_5177-sm

คุณอภิรักษ์ จูตระกูล
กรรมการผู้จัดการ

DSC_5175-sm

คุณจำนงค์ พุทธิมา
รองกรรมการผู้จัดการ

DSC_5180-sm

คุณอาทร พันธ์อมร
ผู้จัดการใหญ่

ที่ตั้ง