บริษัทฯ ได้จัดส่งพนักงานแผนกทรัพยากรบุคคลเข้าร่วมงาน Nationjobs Opportunity on tour 2007 ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร, กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2551 มีผู้ร่วมงานให้ความสนใจในการร่วมงานกับบริษัท ไทยฟิลาเท็กซ์ จำกัด (มหาชน) มากพอสมควร แสดงให้เห็นว่ามีผลตอบรับค่อนข้างดี

ใส่ความเห็น