บริษัทฯ ได้จัดส่งพนักงานฝ่ายขายเข้าร่วมชมงาน Intexfair ณ กรุงนิวเดลี, ประเทศอินเดีย เมื่อวันที่ 3-4 มีนาคม 2551 ซึ่ง TTIS เป็นเจ้าภาพฝ่ายประเทศไทยในการไปร่วมงาน โดยมีบริษัทของประเทศไทยร่วมงานแสดงสินค้าจำนวน 2 ราย พื้นที่จัดงานของ Intexfair ไม่มากนัก เนื่องจากงานนี้จัดขึ้นพร้อมกับงานอื่นอีก 3งาน และมีผู้ร่วมงานแสดงสินค้าเพียง 53 ราย แต่มีผู้เข้าชมงานมากพอสมควร ซึ่งโดยมากเป็นการเจรจาทางธุรกิจ ทำให้ผู้ร่วมงานแสดงสินค้าเห็นว่าผลตอบรับค่อนข้างดี

ใส่ความเห็น