บริษัทฯ ได้จัดให้พนักงานร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์เพื่อสังคม(CSR) ในโครงการปลูกป่า รักษาป่าชายเลน ณ บ้านไม้ชายเลนรีสอร์ท ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2561
โดยการจัดโครงการปลูกป่าชายเลนในครั้งนี้ เพื่อให้พนักงานได้เห็นคุณค่าของป่าชายเลนที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยทั้งของคน, สัตว์น้ำ และ สัตว์บก และยังเป็นแหล่งอาหารของเรามาเป็นเวลายาวนาน
โดยการที่บริษัทฯมีโรงงานการผลิตอยู่ในจังหวัดที่เป็นพื้นที่ใกล้เคียง และตั้งคำมั่นไว้ว่า โรงงานของบริษัทฯ จะไม่ปล่อยน้ำเสียออกภายนอกโรงงาน 100% และการปฏิบัติตามนั้นเป็นส่วนที่ช่วยให้เราได้เห็นว่าธรรมชาติในพื้นที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ ร่วมกันมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อให้ธรรมชาติ อย่างเช่น ป่าชายเลนให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์ตลอดไป

ใส่ความเห็น