เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการ 5S ได้ดำเนินการตรวจสอบ 5S ตามแผนการตรวจสอบภายในโรงงานของ บริษัท ไทยฟิลาเด็ท จำกัด (มหาชน) แผนมี 5 แผนกในรายการเช่น แผนกผสมเคมี, แผนกซ่อมบำรุง, แผนกจัดซื้อ ฯลฯ แผนกจะได้รับคะแนนจากผลการตรวจสอบและได้รับการจัดอันดับให้ได้รับรางวัลซึ่งนำเอาใช้ในการพัฒนาพื้นที่ปฏิบัติการให้ดียิ่งขึ้น

ใส่ความเห็น