พนักงานของบริษัทฯ ร่วมจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ปี2561 ณ วัดบางพลี เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2561
บริษัทฯ จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษานี้ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้ทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวมร่วมกัน อีกทั้งยังเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงาม และช่วยเสริมสร้างความเป็นศิริมงคลแก่พนักงานทุกคนด้วย

ใส่ความเห็น