บริษัทฯ ร่วมกิจกรรมกีฬาศรีนครินทร์สัมพันธ์ ปี2561 ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนคริทร์ สมุทรสาคร ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
ซึ่งร่วมกันกับสมาชิกถาวรของกีฬาศรีนครินทร์สัมพันธ์ จำนวน 12 หน่วยงาน ประกอบด้วย หน่วยราชการ บริษัท โรงงาน ในเขตตำบลบางโทรัด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร และตำบลใกล้เคียง เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้ร่วมกิจกรรมกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ และ ความสามัคคี โดยพนักงานของบริษัทฯ จัดทีมเพื่อแข่งขันตามประเภทกีฬาต่างๆ ดังนี้

  1. ฟุตซอลชาย
  2. วอลเลย์บอลหญิง
  3. เปตองชาย
  4. แบตมินตันชาย,หญิง(เดี่ยว)
  5. แบตมินตันชาย,หญิง(คู่)
  6. ปิงปองชาย(เดี่ยว)
  7. ปิงปองชาย(คู่)

อีกทั้งยังจัดซุ้มอาหารเข้าร่วมกิจกรรมนี้อีกด้วย

ใส่ความเห็น